نحوه ارسال سفارشات: 


١- تحويل سفارشات توسط پيك فقط براى "شهر تهران" در بازه زمانى ١ الى ٤ ساعت مقدور مى باشد. 


٢-تحويل سفارشات توسط پست پيشتاز براى "شهر تهران" در بازه زمانى ١ الى ٢ روز كارى، براى "تمامى شهرستان ها" ٢ الى ٥ روز كارى مقدور مى باشد.
 
لازم به ذكر مى باشد در تعطيلات رسمى و جشنواره هاى فروشگاه به علت حجم كارى بيشتر ممكن است سفارشات شما عزيزان با تأخير ارسال شود لذا پيشاپيش از حسن انتخاب و همچنين شكيبايى شما همران محترم كمال تشكر را داريم.